Huisregels

We verzoeken u rekening te houden met de volgende huisregels:

 • Zwak alcoholische dranken worden niet verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Sterk alcoholische dranken worden niet verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Gevonden voorwerpen dient u aan de bar af te geven of aan de receptie van De Muzenval
 • Eventuele klachten kunt u melden bij de dienstdoende leidinggevende.
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vernielingen aan uw eigendommen.
 • Voorschriften van de horeca en aanwijzingen van onze medewerkers dienen altijd te worden nageleefd.
 • Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 • Het is verboden om geweld te gebruiken, te discrimineren, iemand seksueel te intimideren.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 • Het is verboden om in het gebouw te roken.
 • Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte drank en/of etenswaren te nuttigen in het gebouw of op het terras.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk buiten de horecagelegenheid te gebruiken.
 • Bij het plegen van een misdrijf en/of diefstal worden de relevante goederen in beslag genomen, doen wij aangifte of dienen een klacht in en wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Onze medewerkers zijn gerechtigd, gasten die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande huisregels niet naleven, uit de horeca gelegenheid te verwijderen en kan de (verdere) toegang tot de horeca gelegenheid worden ontzegd.
 • Schade toegebracht aan de horeca gelegenheid, de medewerkers en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.